Wie beoordeelt programma’s die door de school zelf ontwikkeld worden?

SLO beoordeelt het programma in samenwerking met Platform TL, SPV VO-raad en SBB. Dat programma kan dan met een positief advies voorgelegd worden aan OCW. De minister besluit of dat programma wordt doorontwikkeld tot een praktijkgericht examenprogramma. Als dat examenprogramma is vastgesteld en gepubliceerd kunnen andere scholen dat programma ook aanbieden.