Welke vakken moeten er in een doorlopende leerroute aangeboden worden?

Alle vakken moeten in de doorlopende leerroute aan de orde komen, het is een keuze aan de school hoe dit wordt aangeboden. Niet ieder vak hoeft dus los op het rooster. Dubbelingen in de eindtermen vo en het kwalificatiedossier mbo kunnen bijvoorbeeld tegelijk worden verzorgd. Zo kunnen onderdelen van het beroepsgerichte vmbo-programma geïntegreerd worden met de modulen van het mbo. Er zijn daarnaast vak- en sectoroverstijgende onderdelen die in het onderwijsprogramma doorlopend kunnen worden geprogrammeerd. Te denken valt aan de kernvakken, zoals Maatschappijleer – Burgerschap.