Welke speelruimte is er betreft onderwijstijd bot en bpv als een leerroute geheel in de praktijk plaatsvindt?

Hiervoor geldt dezelfde extra ruimte als in een reguliere mbo-opleiding.
Daar komt bij dat er nog extra mogelijkheden zijn (zie schema bouwsteen studieduur onderwijstijd). Bijvoorbeeld: 3 studiejaren = 3000 uur; 2400+250= 2650. 350 uur kunnen of als extra BOT- of als bpv-uren worden ingezet.
Daarnaast biedt de wet bewust de ruimte om af te wijken van het minimale aantal onderwijsuren.