Welke impact heeft de wet doorlopende leerroutes op ons als school?

De ambitie van het programma Sterk beroepsonderwijs is dat iedere jongere die dat wil in elke regio op elk niveau terecht kan in doorlopende leerroutes. Van elke regio wordt dan ook verwacht dat bestuurders van vmbo en mbo-scholen en ondernemers met elkaar het gesprek aangaan over wat er nodig is om te zorgen voor een voldoende divers aanbod van beroepsonderwijs dat aansluit op de wensen van jongeren en de regionale arbeidsmarkt.

Stap 1 is er om op korte termijn er voor te zorgen dat in elke regio tenminste één doorlopende route aanwezig is en dat u dat als school de komende jaren gaat uitbouwen. Zodat jongeren voor passende doorlopende leerroutes kunnen kiezen en elke jongere desgewenst mbo 2 kan afronden binnen het vmbo.