Welke gegevens zijn nodig voor de aanmelding?

Om de doorlopende leerroute aan te melden geeft de school in RIO aan welke leerroute het betreft en met welke school/scholen deze wordt gegeven.