Welke faciliteiten moet een school bieden om doorlopende leerroutes aan te kunnen bieden aan jongeren?

Dezelfde faciliteiten als u voor het reguliere onderwijsprogramma nodig heeft, er is niets extra’s nodig.