Wat kan mijn school doen in voorbereiding op de invoering van doorlopende leerroutes?

Ter voorbereiding kunt u diverse stappen zetten. Drie belangrijke stappen zijn:

  • Contact zoeken met andere scholen in uw regio, met vmbo en met mbo, en in gesprek gaan.
  • Een regio-analyse maken om te bepalen welke doorlopende leerroutes passen bij uw regio.
  • Zorgen dat docenten vmbo en mbo met elkaar kennis maken en onderwijsprogramma’s op inhoud vergelijken: waar zit overlap, wat sluit goed op elkaar aan, etc.