Waar is informatie terug te vinden over de situatie in onze regio?

Onder andere via www.sterkberoepsonderwijs.nl zijn diverse informatieproducten beschikbaar die u hierbij kunnen helpen.

Stroomdiagrammen
In de stroomdiagrammen ‘Bestemming na het VMBO’ vindt u leerlingenstromen tussen vmbo-vestigingen en mbo-instellingen. Zowel het voortgezet onderwijs als het middelbaar beroepsonderwijs kan zo zien met welke vestigingen en instellingen in gesprek te gaan om het beroepsonderwijs te versterken.

Regioscanner
Op de figuren en landkaarten ‘Onderwijs in de regio in cijfers’ vindt u informatie over het beroepsonderwijs (vo, mbo en hbo) en arbeidsmarkt op basis van de woonplaats van de jongere. U kunt zelf een indeling kiezen: gemeente, RMC regio en arbeidsmarktregio.