Voor een AOC is het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst niet van toepassing. Het document wordt gebruikt voor het beoordelen van diverse zaken. Hoe moet je hier invulling aangeven als AOC? (bijv. overstapoptie, gezamenlijk pta/oer etc.)

Als een doorlopende leerroute wordt verzorgd door een AOC of aan een verticale scholengemeenschap waarvan een regionaal opleidingscentrum of AOC deel uitmaakt, dan is er geen samenwerkingsovereenkomst nodig. Hetzelfde bevoegd gezag verzorgt dan immers zowel het vmbo als het mbo binnen de doorlopende leerroute vmbo-mbo.

Wel moeten, bijvoorbeeld in een interne regeling, met betrekking tot de doorlopende leerroute vmbo-mbo in dat geval dezelfde onderwerpen geregeld worden die anders in een samenwerkingsovereenkomst opgenomen zouden worden.