Vallen de verkorte leerroutes vmbo-mbo, onder de STO, ook onder de subsidieregeling Versterking beroepskolom?

Als in de verkorte leerroutes sprake is van uitval en studiewissel uit de sector, vallen ze onder deze subsidieregeling. In deze regeling staat geen verbod op samenloop van subsidieregelingen. In de regeling Sterk techniekonderwijs staat in artikel 1.3, lid 2 sub d dat activiteiten waarvoor de minister subsidie heeft verstrekt op grond van de regeling Regionaal investeringsfonds mbo of een andere ministeriële regeling niet vallen onder de subsidie.