Stel, het vmbo biedt in samenwerking met het mbo een keuzevak aan in de doorlopende leerroute. Zijn er dan specifieke eisen voor de onderwijstijd? Keuzevak in het vmbo bevat zo’n 100 uur, een keuzedeel in het mbo kan wel 300 uur bevatten.

Nee, die zijn er niet.
Overigens geldt op landelijk niveau geen vastgestelde urentabel. Het is aan de scholen te bepalen hoeveel uren ze aan bepaalde vakken/leergebieden besteden.