Moeten zowel de vo-school als de mbo-school de doorlopende leerroute aanmelden?

Ja, beide scholen geven in RIO aan met welke school ze een doorlopende leerroute hebben.