Moeten de experimenten zich ook al aanmelden voor de doorlopende leerroute?

Op de experimenten mogen geen nieuwe jongeren worden ingeschreven, alleen de huidige jongeren mogen de opleiding afmaken.

Scholen die hun experiment door willen zetten in een doorlopende leerroute moeten deze route melden bij RIO en moeten nagaan of hun samenwerkingsovereenkomst voldoet aan de eisen die daaraan in het kader van de wet doorlopende leerroutes worden gesteld. Als de samenwerkingsovereenkomst niet aan alle eisen voldoet moet deze aangevuld worden.