Moet de doorlopende leerlijn in hetzelfde domein zijn bv. techniek of zorg?

Een doorlopende leerroute kan het best vorm gegeven worden als er sprake is van verwante doorstroom van een profiel in het vmbo naar een kwalificatie in het mbo, maar dit hoeft niet, ook vanuit een brede vmbo-opleiding kan een doorlopende leerroute met het mbo vorm gegeven worden en leerlingen kunnen switchen van profiel in domein A naar een kwalificatie in domein B, in de beide laatste gevallen zal het voordeel van de leerling minder zijn, maar kunnen onderdelen als Nederlands, Engels, burgschap en LOB wel in elkaar geschoven worden.