Kunnen wij als vso-school zelfstandig aan deze doorgaande leerroute naar mbo deelnemen of moet dat altijd onder de paraplu van een vo-school?

Jongeren, ook binnen het vso, moeten de kans krijgen om in elke regio doorlopende routes vmbo-mbo te volgen. De wet heeft betrekking op doorlopende routes vanuit alle leerwegen van het vmbo tot en met mbo-diploma niveau 2, 3 of 4. Deze wet geeft dus vergelijkbare ruimte voor het vso voor diplomagericht vmbo-onderwijs.

Drie vso-scholen mogen zelf vmbo-examens afnemen. Zij kunnen, net als ‘normale’ vmbo-scholen, rechtstreeks met mbo een doorlopende leerroute inrichten. Andere vso-scholen werken samen met een zogenaamde ‘symbioseschool’ een reguliere vmbo-school. In de praktijk betekent dit dat vso-scholen vaak het beleid van de vmbo-school volgen waarmee ze een samenwerking zijn aangegaan, in ieder geval voor beroepsgericht. Dat wil zeggen dat de keuzes wat betreft het aanbod die een symbiose-school maakt ook gelden voor de vso-school waarmee deze symbiose-school een symbioseovereenkomst heeft. Deze vo-school kan een samenwerkingsovereenkomst afsluiten met mbo om voor alle jongeren of bijvoorbeeld de specifieke vso-doelgroep een of meerdere doorlopende leerroutes in te richten.