Kunnen VSO-leerlingen straks ook doorlopende leerroutes vmbo-mbo volgen?

Ja, het wetsvoorstel is ook van toepassing op het VSO. Voor het VSO geldt daarbij net als voor VO-scholen dat doorlopende routes altijd in samenwerking met een MBO-instelling moeten worden aangeboden. De verantwoordelijkheid voor examinering en diplomering blijft bij het mbo.