Kunnen experimenten kiezen voor een andere route dan die in hun experiment?

Ja, dat kan.