Kun je als vmbo-school ook zelf een doorlopende leerroute inrichten, incl. het afgeven van een mbo 2 diploma? Zonder samenwerking met het mbo? Dus zelf een crebo-nummer aanvragen?

Nee, dat kan niet. Het gaat altijd om een samenwerking tussen vmbo- en mbo-school (of meerdere scholen), daarin blijft het mbo dus ook verantwoordelijk voor de mbo-examinering en -diplomering. Overigens kan de hele route dan wel op de vmbo-locatie worden gevolgd en afgesloten (incl. mbo-examens), maar mbo dient betrokken te zijn.