Klopt de aanname dat er aparte ILT-codes komen voor jongeren die in deze leerroute starten; idem aan de werkwijze voor VAVO inclusief de matching in DUO Bron?

Nee, er komen geen aparte ilt-codes.
Leerlingen die een doorlopende leerroute volgen worden als reguliere leerlingen ingeschreven, wel is bij DUO bekend dat scholen een doorlopende leerroute aanbieden.