Kan in een doorlopende leerroute het PTA op het vmbo worden losgelaten?

Het examenprogramma van een doorlopende leerroute wordt neergelegd in een gezamenlijke PTA/OER. Voor het opstellen van het examenprogramma kan geput worden uit het PTA en de OER die geldt voor het afzonderlijke vmbo-programma dan wel de mbo-opleiding. In de handreiking PTA/OER die op de website staat wordt dit uitgewerkt en worden voorbeelden gegeven.