Kan het vmbo straks een mbo-diploma afgeven?

Nee. Het wetsvoorstel doorlopende leerroutes/ sterk beroepsonderwijs regelt ruimte om als vmbo-school en mbo-instelling gezamenlijk een opleiding vorm te geven. Hierbij blijven de verantwoordelijkheden voor examinering en diplomering zoals ze zijn. Het vo kan dus niet zonder een mbo-instelling een doorlopende route inrichten, uitvoeren en diploma’s uitgeven. Hetzelfde geldt voor het mbo. Een mbo-instelling heeft een vo-school nodig om een doorlopende leerroute te bieden.