Is er zicht op het loslaten van teldata in het kader van steeds meer gepersonaliseerde leerroutes?

Nee, hier is geen zicht op.