In hoeverre is de nieuwe regelgeving ook van toepassing op de doorlopende leerlijn van PrO en VSO naar het Entree-onderwijs? Waar kan ik daar iets over vinden? Het accent ligt nogal op de leerlijn van regulier vmbo naar niveau 2/3/4/.

Het wetsvoorstel doorlopende leerroutes heeft betrekking op doorlopende routes vanuit alle leerwegen van het vmbo tot en met startkwalificaties mbo. Het wetsvoorstel is ook van toepassing op het VSO voor diplomagericht onderwijs vmbo. Doorlopende routes vanuit PrO of VSO naar entree zijn geen onderdeel van dit wetsvoorstel. Binnen het  vmbo is het al mogelijk om entree aan te bieden. Dat is echter geen doorlopende leerlijn, maar onderwijs i.p.v. VMBO examenprogramma’s. Voor het praktijkonderwijs gaat OCW in de wet opnemen dat het PrO in samenwerking met het mbo de Entree-opleiding kan aanbieden. Hierbij wordt aangesloten op de manier waarop scholen en instellingen afspraken maken over het versterken van beroepsonderwijs vmbo-mbo. Dit wetsvoorstel is in de startfase.