In de geïntegreerde route is er sprake van extra begeleiding. Wat houdt dit in? En moet je en zo ja hoe moet je dit vastleggen?

Een jongere kan in deze route doelgericht en onder extra begeleiding werken aan het behalen van een startkwalificatie, desgewenst binnen het vmbo. Het gaat dan om intensieve en persoonlijke begeleiding op maat, extra lessen, bijspijkeractiviteiten, het bieden van uitdagende praktijkgerichte activiteiten, het inrichten van een doorlopende pedagogisch-didactische leerlijn en/of doorlopende loopbaanoriëntatie en -begeleiding, of toewerken naar eigen verantwoordelijkheid van de jongere. U kunt zelf bepalen hoe u vorm geeft aan extra begeleiding en of u daar afspraken over maakt in de samenwerkingsovereenkomst.