In 2020 moeten regio’s een functionerend samenwerkingsnetwerk hebben binnen alle opleidingssectoren die in die regio relevant zijn. Wat wordt er van de regio verwacht?

Van elke regio wordt verwacht dat onderwijs, overheid en ondernemers met elkaar het gesprek aangaan over wat er nodig is om te zorgen voor een voldoende divers aanbod van beroepsonderwijs dat aansluit op de wensen van jongeren en de regionale arbeidsmarkt. Door deze afspraken vast te leggen en activiteiten aan te verbinden, kunt u gericht werken aan versterkt beroepsonderwijs.
Mocht u daar ondersteuning bij nodig hebben, dan helpen wij u graag. Neem contact op met een van onze accountmanagers of vul het contactformulier in.