Ik wil met mijn school/instelling de doorlopende leerroute vmbo-mbo of geïntegreerde route vmbo-mbo gaan aanbieden. Welke verantwoordelijkheden heeft de vo-school en welke de mbo-instelling bij het aanbieden van een van deze routes?

Voor een doorlopende of geïntegreerde leerroute bent u als vmbo en mbo-school samen verantwoordelijk. Hoe u die verantwoordelijkheid in de praktijk vorm geeft legt u vast in de samenwerkingsovereenkomst.
Docenten maken afspraken over de wijze waarop leerstof aan de orde komt. In een doorlopende leerroute moet alle leerstof van vmbo en mbo aan de orde komen, deze mag (als er sprake is van overlap) in elkaar geschoven worden en gelijktijdig aangeboden en getoetst worden.
In een doorlopende leerroute mag het onderwijs in elkaar geschoven worden, zo kan mbo-stof op het vmbo aangeboden worden en vmbo-stof op het mbo. Een leerling moet vmbo-examen doen (in alle avo-vakken en het beroepsgerichte programma).  Dit examen mag afgenomen gespreid afgenomen worden in leerjaar 3 en 4 van het vmbo en leerjaar 1 van het mbo. Met het mbo-examen mag gestart worden in leerjaar 3 van het vmbo. Het VO is verantwoordelijk voor het vmbo-examen, het mbo- voor het mbo-examen.
Leerlingen kunnen in leerjaar 3 vmbo starten met bpv, maar moeten dat dan wel doen bij een erkend leerbedrijf en moeten voldoen aan de eisen die het mbo aan bpv stelt.
In een geïntegreerde leerroute hoeven vmbo-bb leerlingen geen vmbo-examen te doen.

Meer informatie vindt u op de website van DUO.