Hoe zorg je voor blijvende betrokkenheid vanuit alle partijen? Mbo- en diverse vmbo-scholen.

Door dit vast te leggen in de samenwerkingsovereenkomst.

Succesfactoren om de samenwerking vervolgens vast te houden, zijn daarnaast onder meer het werken vanuit wederzijds vertrouwen en een gemeenschappelijk/integrale visie en doel; elkaar echt wat gunnen, maak elkaar gelijkwaardige partners en stel het belang van de leerlingen/ ketenbelang boven schoolbelang; faciliteer de samenwerking door een (professionele) structuur eromheen te bouwen met bijvoorbeeld een of meerdere projectleider(s) en zorg voor een gedegen overlegstructuur. En zorg dat alle niveaus binnen de samenwerkende organisaties betrokken zijn binnen deze structuur.