Hoe zit het met de telling van jongeren in een doorlopende leerroute?

Volgens de Wet telt de jongere de eerste twee jaar van de doorlopende leerroute mee voor het VO, de volgende jaren voor het mbo.

Voor DUO geldt dat jongeren meetellen voor de bekostiging in het mbo op het moment dat ze op 1 oktober van het schooljaar staan ingeschreven op een mbo-instelling met een kenmerk doorlopende leerroute-mbo in de inschrijving.