Hoe ziet de bekostigingssystematiek eruit?

De eerste twee jaar van de doorlopende leerroute valt onder de VO-bekostiging, daarna valt de route onder de MBO bekostiging. Daarnaast is er de mogelijkheid tot overdracht van de bekostiging tussen VO en MBO.