Hoe kijkt de onderwijsinspectie naar doorlopende leerroutes vanuit het vo en het mbo?

De inspectie houdt in het toezicht rekening met doorlopende leerroutes. Er wordt door de Inspectie van het Onderwijs een kader ontwikkeld, waarin aandacht is voor doorlopende leerroutes. Dit kader is vanaf augustus 2021 van kracht.