Hoe is de verantwoordelijkheid voor het examineren en diplomeren geregeld?

De eerste twee jaren van de doorlopende leerroute is de jongere ingeschreven op de vmbo-school. De vmbo-school is in die periode ook verantwoordelijk voor de naleving van wet- en regelgeving zoals opgenomen in de WVO. Enige uitzondering hierop is dat de mbo-school te allen tijde verantwoordelijk blijft voor het mbo-onderwijs en de mbo-examinering en -diplomering.
Na twee jaren wordt de jongere overgeschreven naar de mbo-school. Vanaf dat moment wordt de mbo-school verantwoordelijk voor de naleving van wet- en regelgeving opgenomen in de WEB en is de mbo-school ook het eerste aanspreekpunt voor de jongere. De regels opgenomen in de WEB over bijvoorbeeld de verzuimregistratie, verwijdering, de klachtprocedure en de medezeggenschap zijn vanaf dat moment van toepassing op de jongeren. Ook hier geldt weer dat de enige uitzondering is dat de vmbo-school verantwoordelijk blijft voor vmbo-examinering en -diplomering.