Hoe interpreteren we in de wet de opmerking dat de jongeren de eindtermen van het vmbo en mbo gehad moeten hebben?

Een doorlopende leerroute is een onderwijsprogramma vanaf het 3e leerjaar van het vmbo tot en met een mbo-diploma, waarin zowel een vmbo-diploma als een mbo-diploma wordt behaald. Dat betekent dat je in deze routes ook de eindtermen uit de examenprogramma’s van het betreffende vmbo-profiel moet afronden. In het onderwijs- en examenprogramma van een doorlopende leerroute is het mogelijk om vmbo- en mbo-onderwijs en examinering te integreren. Zo kunnen delen van het mbo-onderwijs in de eerste twee jaar van de route aan bod komen en worden geëxamineerd. Om vmbo-scholen en mbo-instellingen de mogelijkheid te bieden één geïntegreerd onderwijs- en examenprogramma vorm te geven, kunnen vmbo-examens tot en met het derde jaar van de doorlopende leerroute worden afgesloten. In de geïntegreerde route kunt u er voor kiezen om delen of het gehele vmbo-examinering achterwege te laten. Het is wel van belang dat in het programma de vmbo-stof behandeld wordt.