Hoe controleert een accountant de inschrijving van studenten op de doorlopende leerroute specifiek in de situatie van overstap vmbo-brin naar mbo-brin?

De informatie over de fase is opgenomen in het overzicht basisregister onderzoek (OBO). De accountant kan controle of de student ook inderdaad onderwijs in die fase volgt volgens de administratie van de vo-school of mbo-instelling.