Er wordt steeds gesproken over een overstapoptie, wat wordt daarmee bedoelt?

Als vo en mbo samen een doorlopende leerroute vormgeven en aanmelden moeten ze een samenwerkingsovereenkomst hebben waarin de doorlopende leerroute geregeld is. De overstapoptie maakt daar formeel onderdeel van uit van. Partners moeten samen afspreken hoe jongeren die stoppen of switchen met een doorlopende leerroute tot een startkwalificatie gebracht kunnen worden.