Als je als school ervoor kiest om jongeren geen vmbo-diploma te laten behalen moeten deze jongeren dan wel examen afleggen in Nederlands, Maatschappijleer etc.?

Het achterweg laten van het examen kan alleen in een geintegreerde leerroute van de basisberoepsgerichte leerweg naar niveau 2 van het mbo.
Een leerling in een geintegreerde leerroute hoeft geen examen te doen.  Het is echter wel van belang dat in het onderwijsprogramma de vmbo-stof behandeld wordt.
U kunt overigens juist in een geïntegreerd programma een aantal van de kernvakken ook doorlopend programmeren, te denken valt aan Nederlands, Rekenen, Maatschappijleer – burgerschap. Voor een vak als Lichamelijke opvoeding is dit wellicht lastiger, maar daarvoor geldt ook dat jongeren dit in de route wel moeten volgen.