Als een jongere staat ingeschreven op een vo-school in de mbo-fase, hoe wordt de jongeren dan meegenomen in de tellen? Als vo of als mbo?

De inschrijving in de fase bepaalt wie de bekostiging ontvangt. Staat een jongere aangemeld voor de mbo-fase dan ontvangt het mbo bekostiging, ook als het onderwijs op de vo-school plaatsvindt. Over de verrekening tussen vo en mbo kunnen scholen onderling afspraken maken en vastleggen in de samenwerkingsovereenkomst.