Webinar: Subsidieregeling Versterking aansluiting beroepsonderwijskolom

Webinar: nieuwe ronde subsidie Versterking aansluiting beroepsonderwijskolom

Datum: 4 maart 2024
Tijd: 15.00 tot 16.00 uur

Subsidie om onnodige uitval in mbo en hbo tegen te gaan

Van 1 mei tot en met 31 mei 2024 kunnen samenwerkingsverbanden van vo-, mbo- en hbo-instellingen weer een subsidieverzoek indienen in het kader van de regeling ‘Versterking beroepskolom’. De subsidieregeling wordt ruimer. Niet alleen vo-scholen kunnen meedoen, maar ook vso- en pro-scholen en er komen versoepelingen voor krimpregio’s.

Tijdens een webinar op 4 maart aanstaande legt Sandy Felicia, beleidsmedewerker doorstroom van OCW, de regeling uit en licht ze toe welke aanpassingen er zijn ten opzichte van de regeling van 2023.

In 2023 heeft het Horizon College in Alkmaar een aanvraag ingediend die is goedgekeurd. Joost Kranenburg, programmamanager doorstroom van deze instelling, vertelt waarom het goed is dat de subsidie er is en het mbo penvoerder is. Uit ervaring vertelt hij over het indienen van een aanvraag en hij legt uit wat de regio Alkmaar met de subsidie gaat doen. Tijdens het webinar kunt u vragen stellen aan Sandy of Joost. U kunt uw vragen ook uw bij aanmelding al stellen.