Webinar Bouwen aan Sterk beroepsonderwijs: Samenwerken in de regio

Webinar Samenwerken in de regio

Datum: maandag 23 januari 2023
Tijd: 15.00 tot 16.00 uur
Deelname: gratis

8-tje van goede samenwerking

In de regio Haarlem werken vijf schoolbesturen voor vo en een mbo samen aan vloeiende overgangen van vmbo naar mbo. In totaal zijn bij deze samenwerking 35 scholen voor vo betrokken en een mbo. Op vier lagen (bestuur, directie, schoolleiders en docenten) wordt de samenwerking vormgegeven en geborgd. Julia van Altena – de Jong is als projectleider de spin in het web van de organisatie. Zij zorgt ervoor dat op elke laag de juiste stappen gezet worden. Ook zorgt zij ervoor dat het 8-tje van goede samenwerking vorm en inhoud krijgt.
Doel is vooral samen te ontdekken waar overlap en hiaten zitten in programma’s, daarover afspraken te maken en te komen tot vloeiende overgangen van vmbo naar mbo.

Aanpak en resultaten

Tijdens het webinar van 23 januari vertelt Julia, samen met opleidingsmanager Daan Blasweiler over hun aanpak en resultaten. Daan was tot voor kort docent vmbo techniek en is nu opleidingsmanager bij het Nova College, waar hij zich hard maakt voor doorlopende leerlijnen.

Dit webinar zou oorspronkelijk plaats vinden op 12 december jl. maar kon door ziekte geen doorgang vinden. Als u zich daarvoor heeft aangemeld, hoeft u dat niet nogmaals te doen.