Webinar: regio’s bouwen aan Sterk beroepsonderwijs

Webinar: regio’s bouwen aan Sterk beroepsonderwijs

Datum: maandag 31 oktober 2022 
Tijd: 15.00 tot 16.00 uur

In veel regio’s speelt de vraag ‘hoe geven we als vmbo en mbo samen vorm aan doorlopende leerwegen voor leerlingen en studenten zonder dat er direct sprake is van officiële doorlopende leerroutes?’

(V)mbo-scholen in Harderwijk

31 oktober laten we u twee voorbeelden zien, waarin vmbo en mbo met elkaar verbonden zijn en samen bouwen aan sterk beroepsonderwijs. Onder het motto; ‘alleen ga je sneller, maar samen kom je verder’ zijn in Harderwijk vijf verbinders aan het werk, verbonden aan de vijf vmbo- en mbo-scholen in deze plaats. Samen laten ze hun collega’s werken aan een platform waarop ze elkaar vinden als het gaat om doorlopende leerwegen. Natascha Verhagen is een van de verbinders en vertelt over de actielijnen die zij met haar collega’s in gang heeft gezet.

Curio in Breda

Bij Curio in Breda is een andere insteek gekozen, daar zijn zogenaamde challenges ontwikkeld aan de hand waarvan vmbo-leerlingen kennis maken met het mbo, challenges die op maat van de school en de leerlingen worden aangepast en aan alle 40 vmbo-scholen in de regio worden aangeboden. Bas Postma, projectleider verbinding vmbo-mbo, vertelt hierover en over het uiteindelijke doel van de samenwerking: een flexibel onderwijsaanbod waarin erkend wordt wat de leerling al geleerd heeft.

Inschrijven

Meld u aan voor het webinar op 31 oktober van 15 tot 16 uur. Heeft u vooraf vragen stel ze dan bij uw aanmelding. Ook tijdens het webinar is er ruimte voor vragen van de kijkers.