De subsidie voor het regionale programma ter versterking van de aansluiting binnen de onderwijsberoepskolom is gericht op het verbeteren van de overgang tussen verschillende onderwijsniveaus en de arbeidsmarkt. Dit programma ondersteunt initiatieven die de samenwerking tussen scholen, bedrijven en andere relevante stakeholders bevorderen.
Het doel is om een soepele overgang te bewerkstelligen voor leerlingen en studenten van het voortgezet onderwijs naar het middelbaar beroepsonderwijs en van het middelbaar beroepsonderwijs naar het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt. De subsidie kan worden gebruikt voor het ontwikkelen van nieuwe onderwijsmethoden, het organiseren van stages en leer-werktrajecten, het bieden van loopbaanbegeleiding en het opzetten van regionale netwerken. Hierdoor worden jongeren beter voorbereid op de arbeidsmarkt en wordt de aansluiting tussen onderwijs en werk versterkt, wat uiteindelijk bijdraagt aan een betere economische ontwikkeling en sociale inclusie binnen de regio.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Zuid-Holland Centraal
Sector VO
Techniek
Opleidingen MBO
Expert IT systems and Devices
Opleidingen HBO
B Informatica, B HBO-ICT
Startjaar
2023

mboRijnland

Sector: techniek

Meer informatie
Programmacoördinator
Naam
Rajesh Bajnath
Penvoerder
mboRijnland
Telefoonnummer
Website