Wijkleercentrum Zorgpact Achterhoek

Wijkleercentrum Zorgpact Achterhoek is een samenwerkingsverband tussen onderwijs- en zorginstellingen dat gericht is op het aanbieden van beroeps- en praktijkgericht onderwijs aan vmbo- en mbo-studenten. Het samenwerkingsverband is voortgekomen uit een tekort aan stageplekken binnen de zorgopleiding en tracht een alternatief te bieden voor de officiële stages.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Achterhoek
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Zorg, welzijn en sport (ZWS)
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven)
Inhoudelijk thema
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
-

Wijkleercentrum Zorgpact Achterhoek

Meer informatie
  • Betrokken vmbo-scholen

  • Het Stedelijk Vakcollege
  • Betrokken mbo-instellingen

  • Graafschap College
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.