Waterroute

De Waterroute is een publiek-private samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijsinstellingen in de regio Alblasserwaard Vijfheerenlanden. Het doel is om het imago van de regionale watersector te versterken. In het kader van deze samenwerking is een doorlopende leerroute vmbo-mbo ‘water’ opgezet. De partijen zoeken gezamenlijk naar oplossingen voor regionale vraagstukken die betrekking hebben op duurzaamheid, techniek, innovatie en cross-sectorale samenwerking.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Midden-Utrecht
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Voedsel, Groen en Gastvrijheid (VGG)
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven), HBO/universiteit
Inhoudelijk thema
1. Realisatie van doorlopende leerroutes (vmbo/mbo)
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
2015

Waterroute

Meer informatie
  • Betrokken vmbo-scholen

  • Wellantcollege
  • Betrokken mbo-instellingen

  • Wellantcollege
  • Da Vinci College
  • ROC Rivor
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.