Veiligheidsacademie Noordwest-Veluwe

De Veiligheidsacademie Noordwest-Veluwe is een publiek-private samenwerking tussen onderwijsinstellingen, bedrijven uit de veiligheidsbranche en overheidsinstanties die gericht is op het opleiden van de veiligheidsprofessionals aan de hand van de wensen en eisen van werkgevers uit de veiligheidssector. De partijen werken samen aan het ontwikkelen van toekomstbestendige, praktijkgerichte veiligheidsopleidingen en trainingen, evenals aan het creëren van doorlopende leerlijnen van vmbo naar mbo naar werkgever. Hierbij staan opleidingskwaliteit, de duurzame inzetbaarheid van professionals en de aanpak van complexe veiligheidsvraagstukken centraal. In meer concrete zin betekent dit dat de partners zich bezighouden met het ontwikkelen van een trainings- en examineerlab voor virtual, augmented en mixed reality, het ontwikkelen van onderwijsmodules op maat die aansluiten op actuele ontwikkelingen in het werkveld, het opzetten van een praktijkleerprogramma en het creëren van meer faciliteiten om trainingen voor mentale en fysieke weerbaarheid mogelijk te maken.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Stedendriehoek en Noordwest Veluwe
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Zakelijke dienstverlening en veiligheid (ZDV) -- ZDV Orde en veiligheid
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven), Regionale overheden (gemeente, provincie)
Inhoudelijk thema
1. Realisatie van doorlopende leerroutes (vmbo/mbo)
2. Aansluitende onderwijsprogramma’s
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
2017

Veiligheidsacademie Noordwest-Veluwe

Meer informatie
  • Betrokken vmbo-scholen

  • Morgen College
  • Betrokken mbo-instellingen

  • Landstede MBO
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.