Vakschool Technische Installaties (Vti) Amsterdam

De Vakschool Technische Installaties (VTi) is een samenwerking tussen vmbo- en mbo-scholen, bedrijven, overheidsorganisaties en brancheverenigingen in de Metropoolregio Amsterdam. De samenwerking is gericht op het promoten van het installatievak onder jongeren en zij-instromers en er worden vakdocenten opgeleid.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Groot Amsterdam
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T) -- T Technische installaties en systemen -- T Infra
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven), Regionale overheden (gemeente, provincie), HBO, Universiteit
Inhoudelijk thema
1. Realisatie van doorlopende leerroutes (vmbo/mbo)
2. Aansluitende onderwijsprogramma’s
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
2017

Vakschool Technische Installaties (Vti) Amsterdam

Meer informatie
  • Betrokken vmbo-scholen

  • Bredero Beroepscollege
  • Mundus College
  • Open Schoolgemeenschap Bijlmer
  • Montessori Lyceum Oostpoort
  • SG Panta Rhei
  • Technisch College Velsen
  • Vakcollege Thamen
  • Casparus College
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.