Turboroute

De Turboroute is het product van de samenwerking tussen het Regiocollege en vmbo-scholen in de Zaanstreek en Purmerend en omvat een verkorte leerroute voor leerlingen uit vmbo 4. De Turboroute bestaat uit zestien bijeenkomsten waarin leerlingen onderdelen uit het lesprogramma van de eerste klas van het mbo volgen. Als ze deze bijeenkomsten hebben gevolgd, leidt dit mogelijk tot een jaar verkorting op de mbo-4-opleiding M-HBO Marketing & Communicatie.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Zaanstreek/Waterland
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
ICT en creatieve industrie (ICT) -- ICT Communicatie, media en design
Betrokken partijen
VMBO, MBO
Inhoudelijk thema
1. Realisatie van doorlopende leerroutes (vmbo/mbo)
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
-

Turboroute

Meer informatie
  • Betrokken vmbo-scholen

  • Compaen VMBO
  • Saenredam College
  • Trias VMBO
  • Purmerendse ScholenGroep
  • Betrokken mbo-instellingen

  • Regio College
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.