Toptechniek in Bedrijf (TiB) Zwolle

Toptechniek in Bedrijf (TiB) Zwolle is gericht op de versterking van techniek en de ontwikkeling van een vakmanschaps- en technologieroute. Centraal staan het onderwijs beroepsgerichter en aantrekkelijker maken, het verkorten van de opleidingsduur, leerlingen sneller aan de beroepspraktijk laten deelnemen en de ontwikkeling van een doorgaande leerlijn vmbo-mbo-hbo.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Zwolle
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T) Mobiliteit, transport, logistiek en maritiem (MTLM) ICT en creatieve industrie (ICT)
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven), Regionale overheden (gemeente, provincie), VSO/PRO, Overige scholen: SBO, HAVO, VWO, HBO, Universiteit
Inhoudelijk thema
1. Realisatie van doorlopende leerroutes (vmbo/mbo)
2. Aansluitende onderwijsprogramma’s
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
2012

Toptechniek in Bedrijf (TiB) Zwolle

Meer informatie
 • Betrokken vmbo-scholen

 • Carmelcollege
 • Thomas a Kempis
 • Stad & Esch
 • TalentStad Beroepscollege
 • Greijdanus
 • Thorbecke Scholengemeenschap
 • Betrokken mbo-instellingen

 • Deltion College
 • Alfa-college
 • ROC van Twente
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.