Toptechniek in Bedrijf (TiB) Zuidoost-Groningen

Toptechniek in Bedrijf (TiB) Zuidoost-Groningen is gericht op de ontwikkeling van een doorlopende technologieroute en een LOB-programma Techniek. Er wordt hierbij aangehaakt bij de invoering van de landelijke eindexamens vmbo en de aansluiting op het mbo. In het kader van de vakroute zijn een scholingsprogramma en bedrijvenbezoeken voor docenten georganiseerd. De samenwerking met het regionale bedrijfsleven verloopt vanuit de TechNetkringen.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Groningen
Niveaus samenwerking
Uitvoerend; Bestuurlijk/beleidsmatig
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T) -- T Metaal en metalektro -- T Technische installaties en systemen -- T Procesindustrie en laboratoria -- T Infra -- T Hout en meubel -- T Afbouw en onderhoud ICT en creatieve industrie (ICT) -- ICT Communicatie, media en design -- ICT ICT
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven), Regionale overheden (gemeente, provincie), Overige scholen: SBO, HAVO, VWO, HBO, Universiteit
Inhoudelijk thema
1. Realisatie van doorlopende leerroutes (vmbo/mbo)
2. Aansluitende onderwijsprogramma’s
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
2000

Toptechniek in Bedrijf (TiB) Zuidoost-Groningen

Meer informatie
  • Betrokken vmbo-scholen

  • Dollard College
  • Ubbo Emmius
  • Winkler Prins
  • dr. Aletta Jacobs College
  • Betrokken mbo-instellingen

  • Alfa-college
  • Noorderpoort
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.