Toptechniek in Bedrijf (TiB) Flevoland

Toptechniek in Bedrijf (TiB) Flevoland is een samenwerkingsverband tussen verschillende onderwijsinstellingen in de regio’s Almere, Lelystad, Emmeloord en Zeewolde met als doel het versterken van technische beroepsopleidingen en het verhogen van de instroom van jongeren op de technische arbeidsmarkt. Onderdeel van Toptechniek in Bedrijf is het vormgeven van de vakcolleges, het realiseren van doorlopende leerlijnen tussen het vmbo en mbo en het optimaliseren van de doorstroom tussen de leerweg vmbo-TL en de mbo middenkaderopleidingen niveau 4 (technologieroute). Ook het leer- en ontdekcentrum techniek Zeewolde voor leerlingen in het basisonderwijs en onderbouw vo vormt onderdeel van het project.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Flevoland
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T)
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven)
Inhoudelijk thema
2. Aansluitende onderwijsprogramma’s
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
2013

Toptechniek in Bedrijf (TiB) Flevoland

Meer informatie
  • Betrokken vmbo-scholen

  • VISTA college
  • Vakcollege Emelwerda
  • Betrokken mbo-instellingen

  • MBO College Lelystad
  • VISTA college
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.