Toptechniek in Bedrijf (TiB) Brainportregio

Toptechniek in Bedrijf (TiB) Brainportregio is een samenwerking tussen bedrijven en vmbo-scholen om meer jongeren te laten kiezen voor technische beroepen in de regio. De samenwerking is gericht op een goede aansluiting tussen vmbo en mbo en technisch onderwijs dat aansluit op de arbeidsmarkt. Er worden onder andere bedrijfsstagen ontwikkeld voor vmbo-docenten en er worden doorlopende leerlijnen op niveau 2, 3 en 4 ontwikkeld. Bovendien wordt belangstellingsonderwijs ingevoerd in de eerste twee leerjaren van het vmbo. Betrokken scholen zijn onder andere het Albeda College, het ROC Ter AA, het Summa College en het Novalis College.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Zuidoost-Brabant
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T)
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven)
Inhoudelijk thema
2. Aansluitende onderwijsprogramma’s
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
2012

Toptechniek in Bedrijf (TiB) Brainportregio

Meer informatie
  • Betrokken vmbo-scholen

  • Stichting VMBO Zuidoost Brabant
  • Betrokken mbo-instellingen

  • Summa College
  • ROC Ter AA
  • Helicon MBO
  • Sint Lucas
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.