Techschool

Techschool (werktitel): Samengaan bovenbouw M+T, BWI en PIE van 4 schoolbesturen in één locatie, te ontwikkelen in samenwerking met mbo en bedrijfsleven. En samenwerking met Amsterdamse vmbo scholen met andere profielen.

Over ons
Provincie
Noord-Holland
Plaats
Amsterdam
Betrokken mbo-sector(en)
ICT en creatieve industrie, Mobiliteit, transport, logistiek en maritiem, Techniek en gebouwde omgeving
Betrokken vmbo-profiel(en)
Bouwen, wonen, interieur (BWI), Media, vormgeving en ICT (MVI), Mobiliteit en transport (M&T), Produceren, installeren, energie (PIE)
Thema’s
Afspraken rondom doorlopende zorglijnen, warme overdracht, Afspraken rondom LOB, Delen van faciliteiten/locaties/lokalen, Delen van kennis en expertise, Doelmatiger aanbod, Doorlopende route vmbo-mbo-niveau 2 BBL, Doorlopende route vmbo-mbo-niveau 2 BOL, Doorlopende route vmbo-mbo-niveau 3/4 BBL, Doorlopende route vmbo-mbo-niveau 3/4 BOL, Doorstroom naar vervolgonderwijs en arbeidsmarkt verbeteren, Gebruik opleidingsfaciliteiten mbo en bedrijfsleven (Campus), Verhogen instroom in beroepsonderwijs, imagoverbetering, werving
Betrokkenen
(Branche)organisaties/bedrijven, Overheden, Overige scholen: (s)bo, havo/vwo, VSO/PrO
Aantal betrokken mbo-instellingen
2
Aantal betrokken vmbo-scholen
Circa de helft van de vmbo-scholen in de regio
Aantal betrokken vmbo- en/of mbo-docenten
-
Aantal betrokken (v)mbo-leerlingen/studenten
-
Aantal betrokken bedrijven
80
Bestaansduur
11 maanden

Techschool

Meer informatie
 • Betrokken vmbo-scholen

 • Mundus College
 • Bredero Beroepscollege
 • MCO
 • OSB
 • Casparus College
 • Mediacollege Amsterdam
 • CBurg College
 • Huijgens College
 • Betrokken mbo-instellingen

 • ROC van Amsterdam
 • Hout- en Meubileringscollege
Contactpersoon
Naam contactpersoon
Joost Elten
Functie contactpersoon
Projectleider
Organisatie contactpersoon
Masterplan Techniek Amsterdam
E-mailadres contactpersoon

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.